Klicka här för att komma till vårt bokningssystem

 

 

 

 

VÄGBESKRIVNING

FRÅN NORR

Från E6 norr sväng av avfart 51. Håll höger in på påfart/till vägen 154 i riktning mot Falkenberg. I första rondellen ta 2 a avfart och fortsätt på väg 154. I andra rondellen ta tredje avfart mot sydost i ca 2,5km, vid förgrening håll höger. Sväng höger i på väg 150 ”Kristineslättsallen”, i rondellen ta andra avfart fortsätt på Kristineslättsallen kör 1,1km. I andra rondellen ta andra avfarten kör 320m sväng vänster in på Strandvägen, ta första avfart i rondellen in på Ljungholmsvägen. Efter 400m sväng höger in på Klittervägen.

FRÅN SÖDER
Från E6 söder sväng av avfart 49. Håll höger in på påfart i riktning Heberg/Skrea strand, kör 390m håll vänster vid förgrening kör 2,3 km sväng vänster in på Strandvägen, kör 400 m håll höger, kör 2,6 km i första rondellen ta andra avfarten och fortsätt på Strandvägen. I andra rondellen ta tredje avfarten och fortsätt in på Ljungholmsvägen, kör 400 m svänger höger in på Klittervägen.